×
ร่วมกันเป็น ๑ ใน ๑๐ สุขแห่งความยินดี
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสุขซิวิไลซ์
จำนวนผู้ร่วมลงนามทั้งหมด
๕๐๘,๘๐๒
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๐๒
ครอบครัวน.ส.ชมภู่ ภู่ทับทิม วรวุฒิ สินธุบัวและบุตรหลาน
สุขแห่งความซิวิไลซ์
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๒.๒๗ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๐๑
นางสาวสุภาพร กิตติธรกุล
สุขแห่งความดี
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๔.๑๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๐๐
นาย้เมธา? สารักษ์?
สุขแห่งความดี
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๓.๑๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๙๙
นายเมธา? สารักษ์?
สุขแห่งความดี
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๓.๗ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๙๘
รมิดา ดุพัสกูล
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๒.๕๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๙๗
กาญจนา เพชรประดิษฐ
สุขแห่งความดี
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๘.๓๗ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๙๖
นาง ไพลิน ศรีแสง
สุขแห่งความดี
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๘ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๙๕
Debbie Bloch
สุขแห่งการพัฒนา
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๖ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๙๔
Rachel Bloch
สุขแห่งการพัฒนา
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๕ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๙๓
สุรเษฐ์ วรกุลอมรรัตน์
สุขแห่งความสามัคคี
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๒ น.