×
ร่วมกันเป็น ๑ ใน ๑๐ สุขแห่งความยินดี
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสุขซิวิไลซ์
จำนวนผู้ร่วมลงนามทั้งหมด
๕๐๘,๖๗๙
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๙
นางหนูดี ทิพยางกูรเราไม่ได้ขายม้าค่ะอีสิสตู่สิสสลิ่ม
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๑๙ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๘
นางสมพร สถิตโกศล
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๑๖ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๗
พวกเราชาววิภาปากเกร็ด? เก็บเงินให้ทหานปฏิวัด
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๑๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๖
วิภารัตน์? คำทองดีสิสตู่สิสอุตมะทุจริตกรุงไทย
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๑๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๕
นาง ปวิชญา รอดจั่น
สุขแห่งความดี
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๒๐.๔๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๔
jjjj dddd
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๐.๒๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๓
jjjj dddd
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๐.๒๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๒
jjjj dddd
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๐.๒๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๑
จ.ส. ต.. ดิฐพร ทิพยางกูรสิสตู่สลิมทหารเอาเงินใต้ดินปฏิวัด
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๕.๕๕ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๖๗๐
.จารุ เศรษฐาจารุ?รักษ์?สิสตู่ระยำสลิ่มจะขับเครื่องบินตก
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๔.๕๒ น.