×
ร่วมกันเป็น ๑ ใน ๑๐ สุขแห่งความยินดี
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสุขซิวิไลซ์
จำนวนผู้ร่วมลงนามทั้งหมด
๔๙๑,๘๘๙
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๙
ว่าที่ร้อยตรีขุนสรรค์ ดำรงค์พันธ์
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๒๗ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๘
มนธิดา อยู่มา
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๖ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๗
นางสาวทยิดา เริ่มจำ
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๖
ธิดา เกษนอก
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๕
พรนิชา ยิ้มเพชร
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๔
นางสาวเบญจมาศ หยอมแหยม
สุขแห่งความดี
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๓
นางสาวรุ่งอรุณ จริอิน
สุขแห่งความดี
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๒
อรุณ กลีบเมฆ
สุขแห่งความสามัคคี
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๑
กิตติมา สารชมภู
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๔๙๑,๘๘๐
กนิษฐา กันเพ็ง
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๑.๓ น.