×
ร่วมกันเป็น ๑ ใน ๑๐ สุขแห่งความยินดี
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสุขซิวิไลซ์
จำนวนผู้ร่วมลงนามทั้งหมด
๕๐๘,๘๕๗
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๗
ธนชัย แซ่อึ้ง
สุขแห่งความรัก
๑๘ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๒.๑๖ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๖
พัชรา เนียมธรรม
สุขแห่งความรัก
๑๘ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๒.๑๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๕
ธนภัทธ แซ่อึ้ง
สุขแห่งความรัก
๑๘ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๒.๑๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๔
นางสาว ชมภู่ สินธุบัว (ภู่ทับทิม)
สุขแห่งความสามัคคี
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๘.๘ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๓
เด็กชาย อรรถวุฒิ สินธุบัว
สุขแห่งความสามัคคี
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๘.๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๒
นาย ภัทรพล ธรรมเจริญ
สุขแห่งความสามัคคี
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๐.๒๕ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๑
นาย วรวุฒิ สินธุบัว
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๐.๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๕๐
เด็กชาย ชลชัย สินธุบัว
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๙.๔๙ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๔๙
ไวพจน์ ทิพย์เกษร เด็กชายพงค์ภัทร เด็กชายจักรพันธ์ ศรีแก้วน้ำไสย์
สุขแห่งความดี
๑๓ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๕.๑ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๔๘
ธนัญญา เรือนทอง
สุขแห่งการเริ่มต้น
๑๒ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๙.๔๖ น.