×
ร่วมกันเป็น ๑ ใน ๑๐ สุขแห่งความยินดี
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสุขซิวิไลซ์
จำนวนผู้ร่วมลงนามทั้งหมด
๕๐๘,๗๕๘
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๘
กุลยศ ชมภูผล
สุขแห่งความสามัคคี
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๐.๕๗ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๗
แกนพงศ์ เสมอนุ่ม
สุขแห่งการพัฒนา
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๓.๑๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๖
สุววรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งความซิวิไลซ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๖ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๕
สุวรรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งความรัก
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๕ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๔
สุวรรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งความทันสมัย
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๕ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๓
สุวรรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๕ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๒
สุวรรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งศิลปวัฒนธรรม
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๑
สุวรรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งการพัฒนา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๕๐
สุวรรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งความดี
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๔ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๗๔๙
สุวรรณา ธนพิทักษ์
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    เวลา ๑๗.๑๓ น.